Home

1500 talet historia

Nya tiden Historia SO-rumme

 1. Vid 1500-talets början hade en ny världsbild växt fram där jorden inte längre var universums mittpunkt. Nation: Människor som förenas av gemensamma faktorer såsom språk, religion, etnicitet, härstamning, historia, kultur, traditioner, gemensam styrelseform och sociala normer
 2. I början av 1500-talet inrättades ett enhetligt dragarämbete med skråförordning. År 1591 organiserades persontrafiken till sjöss genom att två stadsborgare fick privilegier att organisera roddarlag för resenärer runt Stockholm. Läs mer om hur handelspolitiken utvecklats. Bild: Stockholmskällan
 3. 1500-talet, läs om Sveriges historia, Vadstenabullret, Stockholms blodbad, historiska händelser, Dackefejden, Klockupprore
 4. Åke Holmberg, Vår världs historia - från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995 Göran Behre m.fl., Sveriges historia 1521-1809, Almqvist & Wiksell, 1996 Sten Åke Nilsson m.fl, 1600-talets ansikte, Krapperup, 1994 Text: Robert de Vries (red.) Läs mer om. Ekonomi och handel 1500-1776; Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-177
 5. Här hittar du material med anknytning till spridande av information genom historien fram tills idag. Innehållet fokuserar på informationsbaserade kommunikationsmedel som tal- och skrivkonst

Här hittar du historia som handlar om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.. Läs om kungar, drottningar, statsmän, militärer, adelspersoner, upptäckare, vetenskapspersoner, präster och många andra av 1500-, 1600- och 1700-talens kändisar. Obs! Förutom allt material som listas i mittenspalten här nedan, så kan du i vänsterspaltens Relaterade taggar. Intressanta fakta om 1500-talets Sverige Visste du att: Under 1500-talet kunde det vara farligt att kritisera en myndighetsperson i Sverige. Den som gjorde det kunde riskera att slita spö, få tungan avskuren samt att förvisas ur staden. Straffen för olika förseelser var mycket hårda i 1500-talets Sverige Medeltidens fattigvård och sjukvård. Under medeltiden byggde omsorgen om samhällets svaga på allmosor och donationer. Det fanns ett sorts ömsesidigt beroende mellan de som behövde hjälp för att överleva och de som skänkte

Sveriges historia är beskrivningen av Sverige i det förflutna, och av det som innan statsbildningen på medeltiden skulle komma att bli Sverige. Det område som idag utgör södra Sverige var sannolikt bebott i de perioder under senaste istiden när landisen inte täckte hela området. Historiska kronologier inleds dock vanligen med bosättningen av Skandinavien när isen drog sig tillbaka. På 1500-talet drabbades Sverige av Lilla istiden, och då är flera lager av tyg varmt och mycket passande när man går runt i de stora slotten med stenväggar utan element. Kläder var oerhört viktiga på den här tiden, liksom i många tidsepoker i historien, som visade upp status, pengar och makt

1500-talet - stockholmshamnar

 1. net av reformationen och Recensioner: nya romaner. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om 1500-talet är: Historia, SvD Premium, Medeltiden och Gustav Vasa
 2. Under 1000-talet, när kristendomen kom till Sverige, började man bygga kloster. Eftersom dom kristna värderingarna handlade om kärlek till sin nästa och värnandet om livet, så föll det sig naturligt att dom också riktade in sig på sjukvården. Kommentera arbetet: Omvårdnadens historia
 3. Historia 1400-talet. Historiska gravplatser. Konstnärer. Ord från förr. Porträttgalleri. Riksdrotsar. Riksföreståndare. Skolans historia. Slaget vid Brunkeberg. Svenska flaggan. Svenska stadsbränder. Tidslinje 1400-1910. Yrken & titlar. Ärkebiskopar. 1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet Övrigt Startsida. Stöd historiesajten
 4. 1500-talet Gustav Vasa Med Gustav Vasa förändrades Sverige från ett land i en påtvingad nordisk union med Danmark till ett självständigt rike. Med hjälp från Lübeck och en väpnad allmoge lyckas Gustav Vasa driva danskarna ur Sverige. Han valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523 i Strängnäs
 5. Om personerna som skapade vår historia. Missade du historielektionerna har du en Men hur gick det till när 1500-talets mesta maktgalning bytte damer som strumpor och råkade reformera hela.
 6. erande i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet.Inom bildkonst och arkitektur förekommer den under 1600-talet och en bit in på 1700-talet. Inom litteraturvetenskapen under slutet av 1500-talet till slutet av 1600-talet, beroende på land och den.
 7. 1500-talet. Reformationen inleds, till en början i syfte att åstadkomma en reform av den romersk-katolska kyrkans liv och lära. Den västliga kyrkan splittras i en katolsk och en protestantisk del. Katoliker och protestanter förföljer och mördar varandra. Döparrörelsen uppstår

1500-talet, Svensk historia - Historiesajten

 1. Vårdens historia 1. Milstolpar inom Socialomsorg, vårdvetenskaplig och medicinsk historia<br /> 2. Klassiska Antiken - Hippokrates 460-377f.Kr - den kliniske läkekonstens fader och även bakgrundsgestalt till etikläran.<br />Vården i Europa är till stor del grundad på den grekiska traditionen.<br />Han hade en helhetssyn på människan. Han menade att människan var en del av sin.
 2. 1600-talet, läs om Sveriges historia, om hur Sverige blev en stormakt, Linköpings blodbad, Häxprocesser, Snapphanar, regalskeppet Vasa, Cabo Cors
 3. Vi följer Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Tillsammans med programledaren Arantxa och ungdomarna Alejandro och Hala får vi bland andra träffa Gustav Vasa och drottning Kristina. Vi får en inblick i medeltidens brott och straff, och får följa hur Sverige går från asatro till ett protestantiskt arvrike

1800-talet, Sveriges historia, historiska händelser, Storskifte, Enskifte 1400-talet 1500-talet 1600-talet 1700-talet Övrigt Startsida. Klicka på en bild för att läsa. Arkiven berättar. Bilens historia. Drömmen om Amerika. Empiren. Fältmarskalkar. Författare. Historiska gravplatser Härnösands historia, 1500-talet. 1560. Gustav Vasa inser att marknadshandeln på Härnön inte går att stoppa och vill därför i stället bygga en köpstad på Härnön Mer historia Adelsvapen Dödsår Efternamn Freder Förnamn Galleri Gamla ord Gravplatser Krig Mynt Regenter Uppfinningar Yrken Årtal Översikt 1400-talet 1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet Mer.. Perioden i Europas historia från 1500-talets början till fram till franska revolutionen kallas den tidigmoderna tiden.Den inleds med slutet på reconquistan och början på reformationen och en rad geografiska upptäckter. Ryssland befrias också under denna tid från Gyllene horden av Ivan III från Moskva.. Från 1400-talet byggde europeiska länder (särskilt Spanien, Portugal.

Livet på landet och i staden 1500-1776 Nya tiden

Publicerad 2019-10-13 20:49:18 i 1500-tal, Kungar & drottningar, Sveriges historia, År 1540-42 trycktes den första fullständiga Bibeln på svenska och gick under namnet Biblia, Thet är: all then Helgha Scrifft, På Swensko, mer känd som Gustav Vasas bibel 1500-talet - stilhistoria/stilar. Renässansen inom stilhistorien har sitt ursprung i Italien så tidigt som på 1300-talet, men den räknas från början av 1400-talet med höjdpunkten i början av 1500-talet. Andra länder låg efter. I Sverige räknas renässanstiden som andra hälften av 1500-talet. Tillbaka till börja

Jämfört med indiankatastrofen på 1500-talet och våra egna gamla pestepidemier förbleknar de flesta andra pan­demier i omfattning och betydelse, undantaget spanska sjukan. Smittkoppor - 1700-talets mest fruktade epidemiska sjukdom - och kolera - 1800-talets stora farsot - har förvisso dödat många, men inte så många Plastens historia började redan under 1500-talet. Den första plasten som kunde användas praktiskt var parkesin som togs fram under 1860-talet. Plastindustrin utvecklades stadigt och blev riktigt stor under andra världskriget och 1950-talet. Idag är plast en nödvändig del av vår vardag och vårt samhälle 12.000 f.kr: Kr f: 1000-talet: 1300-talet: 1400-talet: 1500-talet: 1600-talet: 1700-talet: 1800-talet: 1900 - 1949: 1950 - 1999: 2000

Hertigarna Erik och Valdemar

Under 1600-talet och speciellt under 1700-talet fick tyskan konkurrens av franska lånord: dressera, enorm, mamma, vag. Latin ersattes av svenska som religiöst språk vid reformationen på 1500-talet och som lärdoms- och utbildningsspråk på 1700-talet 1500-talet: Kunglig nådeakt och betitlad adel. Under 1500-talet går adlandet från att ha varit en uppgörelse mellan kronan och den enskilde frälsemannen till en akt av kunglig nåd. Det manifesteras i Johan III:s adelsprivilegier 1569, genom vilka adelskapet formellt blev ärftligt

Uppfinningar och teknisk utveckling under senmedeltiden

Hem › Historien år för år › Läroverken och gymnasieskolan › 1500-1799 . Lärdomsskolor och undervisning på svenska, 1679 års skolordning för högre skolor, apologister, katedralskolor, djäknar och sockengång. 1500 Lärdomsskolor och undervisning på svenska. Först på 1500-talet börjar undervisning på svenska. Då inrättas. Stockholms äldsta historia. Det har bott människor i Stockholmsområdet i tusentals år, långt innan staden grundades. Under medeltiden blev Stockholm en stad med slott, kyrka, rådhus och stadsmur. Vädersolstavlan som visar hur Stockholm såg ut i början av 1500-talet

Kommunikation och information Historia SO-rumme

 1. Psykiatrin under 1500- talet till 1800- talet Den gamle grekiske filosofen Hippokrates påstod att människan är uppbyggd av fyra olika vätskor som motsvarar de fyra elementen jord, luft eld och vatten. Hippokrates trodde att om balansen mellan dessa fyra vätskor rubbades kunde störningen orsaka sjukdom hos en människa
 2. 1500-talet var en dramatisk tid i Sveriges och Söderköpings historia. Men det var också en tid då Söderköping blomstrade och invånarna hade det gott ställt, stadens borgare var de rikaste i landet
 3. Lustgårdar anlades på 1500-talet vid kungliga slott och adliga herresäten, där mäktiga personer ville demonstrera sin status och trädgården blev en viktig del av gårdsbebyggelsen. Dessa trädgårdar var geometriskt och symmetriskt utformade och kallas därför i dagligt tal ibland för formell trädgård
 4. De berättar dels om vad som var känt om landets historia, dels hur det egna fäderneslandet betraktades. Genom sitt stora antal och sitt rika innehåll belyser litteraturen det intresse som särskilt under 1700-talet ägnades fäderneslandets ursprung, dess historiska utveckling och samtida tillstånd
 5. Mot en fond av 1500-talets makthavare, krig och individuella utmaningar berättar avhandlingen Svenska sjöofficerare under 1500-talet historien om framväxten av den svenska flottans militära befälhavare, sjöofficerarna

1500-1800. Det europeiska samhällslivet genomgick även under perioden 1500-1850 ett antal genomgripande förändringar: reformationen, statsbildning och absolutism, den franska revolutionen och dess följdverkningar samt en begynnande industrialisering. Kvinnors såväl som mäns villkor påverkades, om än inte alltid på samma sätt Inom Riksarkivets organisation finns miljontals kartor och ritningar från 1500-talet och framåt. Hela Lantmäteriets centralarkiv är sedan 2008 överfört till Riksarkivet i Arninge; runt 800 000 lantmäterikartor visar det svenska agrarsamhällets utveckling från 1600-talet och fram till tidigt 1900-tal Orsakerna stod att finna både på producent- och konsumentsidan. Ju mer masugnstekniken kom till användning, desto mer ökade järnproduktionen på den europeiska kontinenten och konkurrerade med de svenska produkterna. Men även om priset fallit så ökade den svenska exporten av osmundar till Danzig under 1500-talet Fakta om svenskt jordbruks historia. 1600-talet: Människor bodde i byar med jordbruk runt omkring. De odlade korn, havre, råg, lin och rovor.Djuren togs in i köket på vintern eftersom det var kallt Det finns väldigt litet källmaterial från nordligaste Sverige och Norden före 1500-talet. De tidigaste författarna, som tros skriva om samer, skriver om ett annorlunda folk långt bort från deras eget samhälle. De hade aldrig träffat samerna själva, utan skrev bara ner hörsägner. Samerna ansågs som ett fascinerande och exotiskt folk

1300-talet. Politiskt kom 1300-talet att bli oroligt i Sverige med inbördes strider. Sjörövare härjade på Östersjön och landet drabbades av en Europas värsta katastrofer någonsin, digerdöden. Då trädde en av de största gestalterna fram i Sveriges historia, den heliga Birgitta (1303-1373) Härnösands historia, 6500 före Kristus - 1500-talet. 6 500 före Kristus. Landisen har smält bort och nuvarande Härnösand täcks av vatten Historiaquiz: 1500-talet. Denna quiz är en frågesport om 1500-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under detta århundrade! 1500-talet. 28 #1500-talet #historia. Historiaquiz: 1700-talet En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven undersöker hur Europa nådde dominans i världen under 1500-talet. Fokus ligger bland annat på naturtillgångar, renässansen och upptäcktsresande Tobakens historia. Cigaretter PUBLICERAT: 2019-02-28. Munken Ramón Pane, som fanns med på Columbus amerikaresa på 1490-talet, fick se att indianernas präster genom ett rör drog upp tobakspulver i näsan. Européer som bosatte sig i Västindien började odla tobak där

Denna rapport innehåller en redogörelse för Gotlands försvar i början på 1500-talet. Faktauppgifterna kommer från en artikel av Hugo Yrwing i Gotländskt Arkiv 1986. Historisk bakgrund Som du kanske har läst i vår historia om Gotland så slog Sören Norby den svenske bondekungen Gustav Vasa då han på anstiftan av Lübeck anföll Gotland På 1500-talet fanns en konstnär i Belgien som hette Pieter Bruegel. Omkring år 1560 målade han en tavla som heter Barns lekar. Historiker har berättat att tavlan trovärdigt visar hur en stad såg ut under den här tiden. Målningen skildrar alltså den tid som den är ifrån 1900-tal; Alla avsnitt om 1500-talet; Alla avsnitt om 1600-talet; Alla avsnitt om 1700-talet; Alla avsnitt om 1800-talet; Alla avsnitt om banbrytare; Alla avsnitt om f.kr - 1400-talet; Alla.

Kända personer 1500-1776 Nya tiden Historia SO-rumme

 1. Mikroskopets historia är lång och intressant, och runt 100-talet e. Kr. hade romarna upptäckt att man kunde få saker att se större ut genom att hålla böjt glas över dem. Upptäckten nedtecknades av bland andra Plinius den äldre, och ägde rum i slutet på 1500-talet
 2. Hårets historia är också en historia om hårvårdsprodukterna. Hårvårdsmedel - Historia. Historia om hårvårdsmedel Det Renässansmänniskorna i 13-1400-talens Italien och 1500-talets England var tokiga i blont hår
 3. Turkiska folk som trängt in i det gamla bysantinska riket under tidig medeltid skapade på 1300-talet Osmanska riket, som kom att växa till ett av världshistoriens mäktigaste imperier. Men likt alla imperier gick det osmanska väldet så småningom under. Den turkiska republiken, som grundades 1923, har haft en stormig historia med en ständig konflikt mellan demokratiska och auktoritära.
 4. Tulpanens historia. 1500-talet. Carolus Clusius planterar de första tulpanerna i den Botaniska Trädgården i Leiden, Nederländerna, och året därpå blommar de. 1600-talet. På 1600-talet händer det mycket. 1610-1637 är lyckosamma år för tulpanhandeln
 5. 3000-1500 f kr - Induskulturen / Harappakulturen; 500-talet f Kr - Magadhariket; 300-talet f Kr - Mauryariket & Alexander den store; 200-talet f Kr - Mauryariket under Ashokas tid. 100-talet - En tid av förändring: Tomas Tvivlaren i Söder och Kushanariket i norr. 300-500-talet - Guptariket; 600-talet - Kung Harshas Rike och vad som kom efter de
Kalmar slott | TrippaLinköpings historia » 1300-talet

Historia skapar en sammanhängande framställning av förgångna händelser som har betydelse för människan. Ämnet historia är stort så börja spela dessa historiespel snarast. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Historia. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet Kort därefter 1960-tal kom de tricykliska preparaten tex. Anafranil som är antidepressiva och antimaniska medel. 1980 kom SSRI serotoninpreparaten sk lyckopiller Zoloft, Cipramil mm Idag finns det medel mot i stort sett allting. Bra eller dåligt? Ett klipp om psykiatrins historia Avrättningslekar och snöbollskrig som ballar ut, men också galna hångelfester. 1600-talets svenskar hade roligt, menar Annika Sandén, en av deltagarna. 1500-talet och 1600-talet. I början av 1500-talet tog Gustav Vasa makten och blev kung i Sverige. Under hans tid fick kungen alltmer makt, och från och med då fick kungens (27 av 192 ord) 1700-talet och 1800-talet. 1700-talet brukar kallas frihetstiden eftersom kunge

Sverige under medeltiden, del 3 av 3: Kalmarunionens tid

Start studying Historia- frågor s. 99-127. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Musik från 1500-talet får nytt liv. Mässan Missa Lauda Hierusalem från 1598 av Bertil Kellner är det äldsta mer omfattande musikstycke, tillkommet i Sverige, där kompositören är känd. Nu har forskning vid Uppsala universitet rett ut hur musiken var tänkt att låta, och i december gavs den ut på cd. Läs artikeln på. Potatisens historia. FORNTID. 5000-3000 f.Kr. Potatisen odlas i Sydamerika. Potatisen började odlas av människor runt Titicacasjön i Sydamerika för tusentals år sedan. I inkakulturen blev potatisen med tiden en stapelföda. 1500-tal. 1570-tal. Potatisen kommer till Europa Kinas historia är mycket lång och fascinerande. Människor har bott i det som nu kallas Kina sedan urminnes tider. Kvarlevorna av Homo erectus har hittats i provinsen Shaanxi som har daterats till 1,3 miljoner år f.Kr. Dessutom finns spår av Homo sapiens som har hittats i Zhoukoudian, nära Beijing, från 23.000 f.Kr. Den kinesiska civilisationen - d.v.s. samhällen med permanenta.

Vasatidens Sverige Nya tiden Historia SO-rumme

Det här är ett utdrag ur Orusts kulturmiljöplan och beskriver kommunens historia alltifrån de första människornas ankomst för mer än 10 000 år sedan till våra dagars Orust. 1500-talet. 1600-talet. 1700-talet. 1800-talet. 1900-talet. Bebyggelsen. Befolkningsutvecklingen på Orust. Båtbyggeriet. Fiskets historia. Fornborgar. I medicinens historia trängs storslagna upptäckter med etiska haverier. Vesalius kartläggning av människans anatomi på 1500-talet och Jenners upptäckt av vaccinet mot slutet av 1700-talet utgör undantag till regeln att den moderna medicinen började hitta sina former under senare hälften av 1800-talet

Vasatidens Sverige | Nya tiden | Historia | SO-rummet

Dess historia går bak till 1200-talet då borgen Tre Kronor byggdes på platsen - en borg som på 1500-talet utvecklades till ett ståtligt renässansslott. Efter att Tre Kronor brunnit ner år 1697 byggdes på 1700-talet det nuvarande Stockholms slott av tegelsten och sandsten i en stram barockstil Härnösands historia. 6500 före Kristus - 1500-talet; 1500-talet; 1600-talet; 1700-talet; 1800-1850; 1850-1900; 1900-1950; 1950-2000; 2000-talet; Se alla bilderna i ett bildspel; Informationssäkerhet och sekretess; Information om coronaviruset; Synpunkt och felanmälan; Överklaga ett beslut; Beredskap; Folkhälsa; Vigsel och begravning. Här kan du läsa mer om några viktiga punkter i riksdagens historia. Utskotten tar form. På 1600-talet skapades tydligare regler för riksdagen. Systemet med utskott växte fram. Regler togs fram om vilka som skulle kallas till riksdagen och vid vilka tillfällen som riksdagen skulle kallas in 1500-talet var reformationens århundrade. Malmös historia skiljer sig både från Danmarks och Sveriges reformation genom att ske tidigare och med en större folklig förankring. Malmö var under 1500-talet en väldigt annorlunda stad än dagens Malmö. Malmö var Danmarks näst största stad och en viktig handelsstad i det danska riket 1500-tal och 1600-tal. Historia; handel; På 1500-talet och 1600-talet blev tekniken för att bygga skepp bättre. (11 av 68 ord

Medeltidens sjukvård och fattigvård - Stockholmskälla

1500- och 1600-talen. Astronomins historia; astronomi; När Copernicus strax efter 1500 skapade sin heliocentriska världsbild stödde han sig nästan helt på klassiska auktoriteter. Han ansåg att himlakropparna måste röra sig i fullkomliga cirklar och att universum omsluts av en fixstjärnesfär,. Bedömningsmatris i Historia år 5, 1500-talet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Du har grundläggande kunskaper om 1500-talets historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Du har goda kunskaper om 1500-talets historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Du har mycket goda kunskaper om 1500.

Sveriges historia - Wikipedi

Det här var århundradet när Skottland styrdes av James V (1512-1542), kung av Skottland 1513-1542. Han blev bara trettio år gammal. Båda han och hans dotter Mary I (1542-1587), regerande.. Historia - 1500-talet 1500-talet Enkelt till viss del välutvecklat Kristendomen-Reformationen Jag visar kunskap om kristendomens införande i Sverige samt reformationen och dess konsekvenser för Sverige. Hi 4-6. Krigen förändrade staten och samhället i Sverige under 1500-talet. Martin Neuding Skoog, fil. dr. i historia Disputerade den 23 mars, 2018 Avhandlingens titel: I Rikets tjänst - Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550 Utgiven av Förlaget Augusti, 201

Adelsmäns mode under 1500-talet - historiaglimtar

Det finns en historia om hur europeiska män plötsligt blev korthåriga på 1500-talet: Den 27-årige Frans I av Frankrike ska 1521 ha fått en brinnande fackla i huvudet under ett snöbollskrig och läkarna måste raka bort allt hår för att kunna plåstra om honom (har kommit in i Sverige under 1600 - 1700 - talet, och i samband med arbetskraftsinvandringen på 1960 - talet) Resandefolket (ibland omnämnda som resande) (talar oftast Svensk romani) (räknas till de första romerna i Sverige från 1500 - talet) Utöver finns det tiotals undergrupper i varje gruppering som inte erkänts i Sverige Före 1500-talet hade monarkerna vanliga son-namn (Karl Knutsson, Magnus Eriksson, Sverker Karlsson, Under påföljande sekler reducerades slaveriet till ett marginalfenomen. För ofrihetens historia under imperiets sista sekler har vi få källor, men det står helt klart att ett visst husslaveri fortlevde ända till 1400-talet

1500-talet Sv

Det här kan förstås variera beroende på vilken region man undersöker: medeltiden upphörde t ex redan i slutet av 1300-talet om vi pratar om Italiens historia, medan den råder till början av 1500-talet i Skandinavien. En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning Läs mer om brödets historia. 1000-tal. Rågodlingen slår igenom. På 1000-talet började råg att odlas i Sverige, för att slå igenom helt i de södra och östra delarna av landet under medeltiden. Expansionen fortsatte till mitten av 1800-talet. 1500-tal. Fäbodväsendet tar form Här kan du se några utvalda årtal i alkoholens historia. 300-talet f.v.t. Mjöd och öl av säd och honung tillverkades tidigt i Sverige och Norden. Vi vet säkert att man har tillverkat mjöd under 300-talet f.v.t, men kanske ännu tidigare. Drycken användes när det var fest eller som offergåva åt de nordiska gudarna Publicerad i Populär Historia 1/2006. Kanske är du intresserad av... Den kraftfulla ångtvätten rengör snabbt och effektivt med varm ånga. Karin Månsdotters upphöjelse till drottning var en skymf mot adeln i 1500-talets Sverige. Kampen om Östersjö

Omvårdnadens historia

Gardinens historia. Vid 1500-talets början berättar Olaus Magnus att städernas fönster satt på sidan av husen och var försedda med galler och luckor av järn. Och snart, på 1300-talet, levererade den italienska sidenindustrin hela rumsinredningar till det allt rikare borgerskapet Matematikens historia 3000 BC - 1500 AC Av Catarina Johansson Vt 2009 L0001M. Varför matematik ? historia så använde sig egyptierna av de olika delarna ur Horus öga • Ex. Talet 1,25,30 betyder 1*602 + 25*60 + 30 = 3600 + 1500 + 30 = 5130 Men talet skulle tänkas vara 1,25,30,0,0 ,. Rom : Historia : 1500-talet; Ta bort alla filter; Din sökning gav inga träffar. Försök igen. Prova något av följande: Kontrollera din stavning. Försök att söka bredare, du kan alltid förfina din sökning i träfflistan. Du kan också lämna ett inköpsförslag om det du söker inte finns Prostitution under 1500 - talet. Medan prostitution ansågs vara en synd så var det tolererat i de flesta delar av Europa under medeltiden som ett nödvändigt ont. Detta på grund av mäns begär och det ansedda faktumet att de skulle söka efter sexuella aktioner eller relationer oavsett deras alternativ

1500-talet. Tiden. De stora kolonialmakterna på 1500-talet var Portugal och Spanien och de behövde sjötransporter till sina kolonier och skydd på de långa havs- vägarna. Då utvecklades Galeonen. Från den här tiden fram till lord Nelsons dagar var de flesta fartyg av galeontyp. Holland började skicka egna skepp till Ostindien 1500-1800-talet. Följ med på en resa genom Sveriges historia under 400 år. Stora slag och ryktbara fältherrar har fått maka på sig. I utställningen Krig och fred upplever du främst skildringar av soldaterna och deras familjer. Män, kvinnor och barn. Adelsherrarnas mode under 1700-talet Publicerad 2015-01-10 07:00:00 i Historiska garderober , Sveriges historia , Dags för oss att bege oss in i ännu en historisk garderob

 • Exempel på symmetriska bokstäver.
 • Canal digital fotboll.
 • 6 timmars arbetsdag finansiering.
 • Trima sms.
 • Porslinsdockor samlare.
 • God jul och gott nytt år kort.
 • Daily stormer tor.
 • Mesquitepulver.
 • Vad kan man göra med kastanjer.
 • Samsung galaxy a5 2017 skal.
 • Bocka hårda kopparrör.
 • The age of adaline viaplay.
 • Björn i västra götaland.
 • Koka te.
 • Primtalstrillingar bevis.
 • Fotbollsövningar barn 10 år.
 • Spökramsor.
 • Everything everything film.
 • Pooltak kanalplast.
 • Indian palace lunch.
 • Avståndsbedömning ögon.
 • Molekylärbiologi su.
 • Stupidity is doing the same thing and expecting different results.
 • Engelska skådespelare män.
 • Rörlig kostnad per styck.
 • Hur man ritar pokemon steg för steg.
 • Kavastu trender 2018.
 • Bäst före datum på schampo.
 • Största snabbmatskedjorna i usa.
 • Mga lungsod sa ncr.
 • Ddt historia.
 • Electronic ph meter.
 • Singleküche mömax.
 • Stelton oljelampa veke.
 • Visum cuba.
 • Svenska designpriset 2017 vinnare.
 • Bumbibjörnarna intro.
 • Hur ritar man en varg steg för steg.
 • Counter strike online free.
 • Bra med systembolaget.
 • Nobu london hotel.