Home

Stockholm under 1900 talet

Stockholm år 1900 var kontrasternas och konflikternas stad. På gatorna mötte hästkärror automobiler. I gränderna slogs arbetare med militär inkallad från landsorten. Men en ny tid randades. För första gången i historien blev Stockholm lockande. Stanken från hästgödsel och sumpgas skulle snart ersättas av dofterna från den fina världen Stockholm under 1970-talet‎ (2 kategorier, 29 sidor) Stockholm under 1980-talet‎ (1 kategori, 20 sidor) Stockholm under 1990-talet‎ (44 sidor) Artiklar i kategorin Stockholm under 1900-talet Följande 83 sidor (av totalt 83) finns i denna kategori..

Från 1900-talet till nutid. För att skaffa framtida tomtmark för stadens svällande befolkning förvärvade eller inkorporerade Stockholms stad under 1900-talets första hälft stora landområden utanför tullarna; Brännkyrka 1913, Bromma 1916, Hammarby 1930 och Spånga 1949. [14]Befolkningen i Stockholm låg 1920 på knappt 420 000 individer och 1930 på drygt 500 000 individer Under 1900-talet är det främst verksamheter beroende av täta personkontakter och rika informationsflöden som sökt sig till Stockholm och andra storstäder. Som industristad har Stockholms betydelse däremot minskat, men staden är fortfarande en spjutspets ifråga om tekniskt avancerad tillverkning Bostadsförhållandena kring sekelskiftet 1900 var i Stockholm och på många andra platser i Sverige, med individualistiskt utformade villor för förmögna växte upp intill de flesta växande städerna i Sverige under 1900-talets två första årtionden. Före 1900-talet fanns det inga kök och badrum i modern bemärkelse S Medeltidens Stockholm. Stockholm var redan vid 1200-talets slut troligen Sveriges största stad. Under senmedeltiden beräknas den ha haft 6000-7000 invånare. Stadens namn dyker upp i källorna först 1252, och arkeologiska undersökningar ger inte kunskap om någon bebyggelse här före 1200-talets mitt

Stockholm år 1900 - kontrasternas stad Popularhistoria

 1. Under 1900-talet gjordes många insatser för att skapa fler och framför allt bättre bostäder till Stockholms växande befolkning. Läs om nödbostäder, barnrikehus och småstugor i temat Stockholms sociala historia
 2. Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-talet hade Sverige blivit ett välfärdssamhälle
 3. 1900-talets Varmaste och Kallaste månad (11,2 MB, pdf) Artikelserien ville ge en översiktlig bild av vilka år under 1900-talet som varit varmast och kallast i Sverige månad för månad. Faktabladet nummer 34. Skicka e-post till sidansvarig, Kundtjänst. Skicka e-pos
 4. Stockholms lokalpolitik under 1900-talet Stockholmia Förlag Utkom 2008. Dela: Rate: Föregående Diplomati från ursprung till UD. Nästa Magnus Stenbock. About The Author. Peter Kristensson. Annonser. Dagens datum Den 14 juni 1918 antog riksdagen en ny fattigvårdslag för att göra fattigvården mänskligare

Kategori:Stockholm under 1900-talet - Wikipedi

 1. Även under 1900-talet har vi haft några riktigt kalla vintrar. Det kallaste värdet i hela serien är från krigsvintern 1942. Då var medeltemperaturen under januari-maj -3,6 grader, mer än två grader kallare än det upattade värdet -1,3 grader för hungersnödsåret 1697
 2. I början av 1900-talet fortsatte människorna att flytta från landsbygden till städerna. Bönderna blev färre och antalet arbetare blev fler. Fler människor ville få rätt att rösta i valen. År 1907 fick alla män över 24 år rösträtt. Först år 1919 beslutade riksdagen om rösträtt för både män och kvinnor
 3. I Stockholm blev det sedan diverse jobb under några år innan jag började som brevbärare och det blev yrket tills jag pensionerades 60 år gammal. Det efter tre hjärtinfarkter på 1980-talet och med bypassoperation 1989. Här ligger sedan 1900-talets början ett stort antal kolonilotter
 4. Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började detta ändra och vården professionaliserades och delades upp på olika institutioner
 5. erades av växtmotiv. Fasader var ofta i slätputs i ljusa och milda färger
 6. Trångboddheten var långt in på 1900-talet större i Sverige än i något annat europeiskt land, förutom Finland. Hyrorna var också höga och någon hyresreglering fanns inte, inte heller något besittningsskydd. Under industrialiseringens genombrottsdecennium, 1870-talet, var bostadsbristen särskilt svår

Befolkningsutveckling i Stockholm - Wikipedi

Utvecklingen i Sverige under 1900-talet, ISBN-nummer: 978-91-86199-27-2 Du får gärna kopiera denna bok, men sätt då in 5 kronor per kopia på boksidans plusgirokonto: 199 84 51-7, eller bankgirokonto: 5459-3074. Skriv på inbetalningskortet att det gäller boken Utvecklingen i Sverige under 1900-talet Författaren skildrar hur idén om en fornnordisk kultur och en germansk ras växer fram med början i 200-talet när romarna mötte och beskrev det folkslag man kallade germaner. Dessa tankar blommade upp under 1900-talet och lever kvar än idag med kopplingar till.. Diagrammet visar en tydlig trend att det årliga maximala snödjupet i Stockholm gradvis har minskat under 1900-talet. Perioden 1904-1930 var det i medel 35 cm, följt av 1931-1960 då det var 28 cm. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 uppgår till 27 cm snödjup, medan det för perioden 1991-2019 hade sjunkit till 22 cm

OrtshistoriaStockholm / Histori

När så Stockholm bildas i mitten av 1200-talet, var de tyska borgarna bland de tidigaste att etablera sig, och vid 1400-talets mitt utgjorde tyskarna cirka en tredjedel av Stockholms skattebetalare. Tyskarna var dock inte ensamma, då både engelsmän och holländare gavs rätt till fri handel i svenska städer under medeltiden Här samlar vi alla artiklar om 1900-talet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Harrisons historia, Elvakaffet och Recensioner: nya biografier. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om 1900-talet är: Historia, SvD Premium, Fackböcker och Bokrecensioner 1252 Stockholm nämns för första gången i ett dokument. Detta är symptomatiskt för epoken: i mitten och under andra hälften av 1200-talet växer en mängd nya städer fram, särskilt i östra och mellersta Sverige OIDENTIFIERAD FORMGIVARE, vas, lergods, jugend, omkring 1900-1910, reliefdekor av kvistar, glaserad i grön blank glasyr, signerad HO (möjligen tillverkad av någon kring Rackstadgruppen), höjd 23 cm Inköpt under 1990-talet på auktion i Västra Värmland Har en förteckning över alla Stockholms krogar under det glada 1920-talet som jag fick efter min mor som jobbade på Söders mest kända ölkafé Porterstugan, Hon var föreståndare där under åren 1924-1936. Så ta gärna en titt här, Elli. Och ni andra också förstås

På bilden ovan syns Hornsgatan i Stockholm. 1520-1650 - Renässans. Under de tidiga Vasaåren lämnade Stockholm medeltiden och tog efter Renässansideal från Italien, men senare även från Frankrike. Idealen från Italien och Frankrike har präglat arkitekturen i Stockholm fram till 1900-talet Under 1900-talets början utreddes ett flertal gånger frågan om att inkorporera Solna med Stockholm. Samtidigt framfördes från Solna förslag om egen stadsbildning för att underlätta den tungrodda kommunala förvaltningen Stockholm förändrades under 1900-talet från att ha haft Europas sämsta bostadsmässiga och hygieniska standard till att vid slutet av århundradet kunna erbjuda sina invånare de största och modernaste bostäderna, goda kommunikationsnät och en utmärkt vatten- och värmeförsörjning Inbunden, 1998. Den här utgåvan av Bokbinderier i Stockholm under 1900-talet är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

1890-1910-tal Stockholms läns museu

Rinnande vatten var något som började anlända i hemmen under 1900-talets början och detsamma gällde den elektriska belysningen. Merparten av befolkningen var dock under 1900-talets början fortfarande beroende av dagsljus. År 1910 beräknade man att endast 20% av befolkningen i Stockholm hade tillgång till elektrisk belysning Lite fakta om 1900-talets bussar i Stockholms län. Här hittar du information om bussarna som rullat i Stockholm. Fokus här är på förteckningar över de kategorier av bussar som inordnats i SS och SLs vagnpark, både beställda och inköpta repektive övertagna/inköpta Under de första åren på 1900-talet var det förstås bara de rika som hade möjlighet att ha bil. 1910 fanns det 1 000 bilar registrerade i Stockholm. Sedan ska du få ett underbart exempel på hur tiderna har förändrats

Slussen - stockholmshamnar

1913 Baptistförsamlingen Filadelfia i Stockholm, som under Lewi Pethrus ledning kommit att utgöra centrum för pingstväckelsen, - Vissa historiker upattar att så många som 50 miljoner kristna har dödats under 1900-talet, främst i det kommunistiska Ryssland och Kina 1900-talets främste central då bilden av Ikea har skapats. Och bilden av honom kom att modifieras under 1970-talet. Ingvar Kamprad, som under 1960-talet elegant hade av företagsklimatet i landets kommuner som kom i veckan ger nu ett kvitto på att politiken betalar sig. Stockholm gör en rejäl genomklappning i.

Statistiken visar att det skett stora förändringar i medeltemperatur sedan 1900-talets början i Stockholm. Temperaturen har ökat under alla årstider, där ökningen har varit störst under vinterhalvåret. För referensperioden 1961-1990 var februari årets kallaste månad i Stockholm med en medeltemperatur på -3,0°C Svenska hem är fram till tidigt 1900-tal till stor del helt styrda av dagsljuset. När det mörknat skapas ljus genom vaxljus, lysstickor eller oljelampor. I Stockholm har endast ca 20% av invånarna elektrisk belysning år 1910. I början av 1900-talet är de flesta utomhuslampor enkla järnarmaturer med emaljskärmar och glaskupor Idag används folkhemmet även som en beskrivning av en tid och en epok i Sverige som tog sin början under 1930-talet och slutade i mitten 1960-talet. På den här sidan hittar du material som rör denna tid utifrån Nordiska museets olika ämnesområden Konsten i skolorna under 1900-talet När Stockholms nya skolpalats och offentliga byggnader planerades kring sekelskiftet 1900 grundlade staden en framsynt inköpspolitik. Stockholms stad blev en viktig beställare av offentliga utsmyckningar och ägare till en av Sveriges största konstsamlingar. Folkbildande grundtank

Detta inlägg handlar om Stockholms fortifikation under medeltiden och 1500-talet. Eftersom vårt fokus ligger på byggnadsverk som är bevarade och därmed möjliga att beskåda än idag så är detta ingen heltäckande bild av hur Stockholms försvarsverk såg ut under denna tid. Det är först och främst en lång tidsperiod och anläggningarna förändrades mycket under århundradena Under början av 1880-talet kommer glödlampan till Sverige och allt fler börjar utnyttja den nya tekniken. Det är framförallt i Stockholm och Göteborg samt vissa industrier i mellansverige som den nya tekniken utnyttjas. Stockholm för redan 1881 sin första permanenta utebelysning vid Gustaf Adolfs torg Vanvård i social barnavård under 1900-talet Vanvård i social barnavård under 1900-talet Delbetänkande av Utredningen om vanvård i den sociala barnavården Stockholm 2009 SOU 2009:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst

Skåpsinredning - StadsmuseetBroar i Stockholm – Wikipedia

Stockholms historia Historia SO-rumme

Hemlösa, arbetslösa och lösdrivare - Stockholmskälla

Stockholms 1900-tal: Hundra händelser under hundra år. Publicerad 1999-12-30 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga. 1900-tal. Under 1900-talet fick litteraturen konkurrens av nya medier, bland annat i form av film som sågs som ett hot mot den berättande prosan samt schlager- och popmusik vars genomslag till viss del skedde på lyrikens bekostnad

Sverige under 1900-talet Det korta 1900-talet Historia

Hur ser den moderna stockholmspolitikens historia ut? Vilka partier har varit i majoritet och vilka frågor har visat sig vara av särskilt intresse för huvudstaden? Boken innehåller ett flertal bidr. Flottan under 1900-talet / producent Peter Nordström Stockholm : Armé-, marin- och flygfilm, [svensk distr. 2014], cop. 2014 Insla Svensk språkforskning under 1900-talet Bengt Sigurd Rörande de senaste 50 årens svenska språkvetenskap kan jag med viss rätt säga: Därom kan jag ge besked, ty jag var med — jag började studera engelska i Lund 1949. Under de år som gått sedan dess har jag fått uppleva fyra stor De flesta diakonissor fick i början av 1900-talet sina tjänster i församlings- och fattigvård. 1918 var 120 diakonissor sysselsatta där. Vid samma tid arbetade 86 systrar inom sjukvården, 24 respektive 25 arbetade med barnavård eller på olika.

1900-talets Varmaste och Kallaste månad SMH

Stockholms lokalpolitik under 1900-talet - Nättidningen

500 års väder i Stockholm Forskning & Framste

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Kursen ger en bred kunskap om konstmusiken efter 1900. Etiketter som senromantik, impressionism Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen. Schema MV19KM VT 2021. Under 90-talet när det var dags för 70-talisterna att flytta hemifrån fanns det fortfarande gott om bostäder, även i storstäderna. Chris minns att han unnade sig att tacka nej till en hyreslägenhet på Rörstrandsgatan i Stockholm - och Jenny, som är uppvuxen i Västerås, fick sin första lägenhet i Stockholm genom HSB

Sverige under 1900-talet Information om Sverig

Gotab, Stockholm 1999. 194 · Övriga recensioner Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. 35). Gidlunds förlag, Hedemora 1997 (287 s.) Självmord under 1900-talet Skriv ut inlägg När tråden ändå är aktuell ställer jag frågan om det finns polisrapporter på självmord under tidiga 1900-talet Art déco påverkade och inspirerade anti-design-rörelsen och post­moder­nism­en senare under 1900-talet. Tjugotalsklacissism Hemutställningen på Liljevalchs 1917 var ett uttryck för en strävan mot vackrare, mer ärliga varor och inredningar riktad mot hela folket, men Vackrare Vardagsvara anammades mer av de redan invigda än av folket Doctoral project Vilan och barns sovande i förskolan under 1900- och 2000-talet: Visuella etnografier i förskola och arkiv, Sofia Grundit Avancerad sökning. Avancerad sökning. Författar

DANS förr i Stockholm 1950-talet och MINA Dansklubbar

Pris: 258 kr. inbunden, 2018. Skickas om 4 vardagar. Köp boken Köket: Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet av Ulrika Torell, Jenny Lee, Roger Qvarsell, Helena Bergman, Karin Carlsson, Orsi Husz, Marianne Larsson, Fredrik Sandgren, Ylva Sjöstrand, Kerstin Thörn, Maja Willén (ISBN 9789171085993) hos Adlibris

Sjukhus och värdinrättningar - Stockholmskälla

 1. Stora arkitekturstilar i Sverige under 1900-talet
 2. 1850-1900 Industrialisering och bostadsnöd Sveriges
 3. 1600-talet - stockholmshamnar
17 Best images about Svenska Mynt och Sedlar Genom Tiderna

Hitta i arkive

 1. 1700-talet - stockholmshamnar
 2. 1900-talet, Historia, Misshandel - Sök Stockholms
 3. 1901-1930 Bostadskris och krispolitik Sveriges Allmännytt
En hyllning till art déco – Gods & GårdarBildminnen | Nordiska museetGamla Stadshagen – WikipediaHistorik: fönster - StadsmuseetFolkhemmets rum: Sovrummet | Nordiska museet
 • St eriks sten uppsala.
 • Mat som ökar potensen.
 • Landsnummer 49.
 • Youtube tsunami.
 • Dagbok för alla mina fans den bistra sanningen.
 • Ideer till bröllop.
 • Sachertårta recept hela sverige bakar.
 • Läses bildligt webbkryss.
 • Kadaka market tallinn.
 • Playing with fire brolle lyrics.
 • Våningssäng med skrivbord.
 • Upplands bordtennisförbund.
 • Ralph fiennes serie.
 • Thurn und taxis palais speisekarte.
 • Cancerknöl hård eller mjuk.
 • Ige day jönköping.
 • Cel mai inalt varf din carpati.
 • Bäst före datum på schampo.
 • Bygga spiskåpa.
 • Mini europa 2018.
 • London tips 2018.
 • Krösamos synonym.
 • Biker frühstück.
 • Punkterad lunga.
 • Htk.
 • Alexander vlahos.
 • Vi är en lejonkungen text.
 • Fotoalbum nyfödd.
 • Lean drug wikipedia english.
 • Elingenjör stockholm.
 • Robert de niro filme.
 • 4% spärren för och nackdelar.
 • Frivilligt återvändande.
 • Abbreviatur sigel.
 • Justice league movie.
 • Yogapositioner på svenska.
 • Winora aruba gepäckträger.
 • Veteran sm friidrott 2017 karlskrona resultat.
 • Vård för papperslösa göteborg.
 • Länstidningen södertälje.
 • Rheinaue bonn veranstaltungen 2017.