Home

Buddhism död

Men inom Tibetansk Buddhism och annan form av Tantra/Vajrayana som är en annan riktning, vill man att kroppen skall lämnas i fred i tre dagar efter dödsfallet och sen tror man att det tar 49 dagar innan den döde har hittat en ny tillvaro efter sin död Historisk översikt Tidig buddhism. Det är inte känt när Buddha levde och dateringen av hans liv är omtvistad. Enligt den indiska traditionen ska han ha dött år 374 f.Kr., medan man i modern tid ofta har förlagt hans levnad mellan åren 563 och 483 f.Kr. [4] Andra föreslagna tider för hans död är omkring år 543 f.Kr., år 486 f.Kr. och år 368 f.Kr. [5 En buddhist som är döende har i största möjliga mån möjlighet att själv välja vart han eller hon vill dö. Döden ska inträffa i ett enskilt rum och där ska det finnas ett bord med en vit duk, en avbildning utav Buddha, samt blommor, ljus och rökelser. Bordet får ej användas för ändamål som inte är kopplade till buddhismen Buddhistisk begravning Vid en buddhistisk begravning kan begravningsceremonin hållas vid tre olika tillfällen. Antingen hålls ceremonin före gravsättningen, före kremeringen eller efter dessa tillfällen i form av en minnesceremoni. Vid själva ceremonin behöver inte någon speciell förrättare hålla i ceremonin om den är av ett mindre formellt slag födelse, sjukdom, ålderdom och död. Så när jag blir sjuk så är det denna buddhistiska filosofi/psykologi som jag har i bagaget och det är något som varje Theravada-buddhist tränar på och reflektera över varje dag. Så om vi avslutar där vi började så ger Buddha ett svar till den som har insikt om kroppen och livets tre kännetecken

 1. Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en religion som i stort handlar om etik
 2. Även kristna väntar på den yttersta dagen, då Jesus ska återvända för att döma levande och döda. Buddhism. Inom buddhismen tror man på reinkarnation
 3. Hur är det egentligen att leva som buddhist? Vilka regler finns det? Vad får man göra och vad får man inte göra? För de buddhister som inte bor i klostret finns det endast fem regler att följa:' 1. Man får inte döda något levande 2. Man får ej ta det som inte är givet (Stjäl inte) 3. Missbruka ej sexualiteten 4
 4. Buddhism/Hinduism I varken buddhismen eller hinduismen så får man döda något levande. På grund av att man inte får döda djur har många i buddhismen blivit vegetarianer och äter alltså inget kött överhuvudtaget. Hinduerna äter kött men dom äter inte kossor för att de är heliga i deras religion
 5. Buddhismens ursprung. Buddhismen är en religion som har sin grund i läran som undervisades av Buddha-Siddharta Gautama. Ritualerna före döden är viktig för att personen ska få en fridfull och harmonisk död. På så sätt blir förutsättningarna för en god återfödelse så bra som möjligt
 6. Den andra saken som kan hända efter en hinduisms död är att det finns olika himlar och andra platser där man kan hamna under en viss tid. Innan man får åka tillbaka och bli ett liv på jorden igen. Denna händelse är väldigt ovanlig. Att det finns en himmel har vi hört i ganska många religioner

Judendomen. Synen på döden Inom judendomen fokuserar man inte på vad som händer efter döden på samma vis som inom kristendomen och islam. Judendomen sätter istället fokus på det liv människan lever här och nu. Gud har skapat allt, inklusive den mänskliga själen, och det som är skapat av Gud ska återigen komma till Gud Att leva som buddhist För alla troende buddhister gäller levnadsreglerna: inte döda, inte stjäla, inte leva i sexuell omoral, inte ljuga samt inte berusa sig. För munkar och nunnor gäller reglerna: helt avstå från sex, inte äta efter kl 12 på dagen, inte hänge sig åt dans, musik eller teater, inte använda parfym eller smycken, inte ligga i bekväma sängar och inte äga pengar Men själva slutmålet för en buddhist är att så småningom sluta återfödas och uppnå nirvana. Buddhisten vill befrias från livet eftersom allt i livet är lidande, Centralfiguren Buddha nådde nirvana efter sin död och hans liv och gärningar är till vägledning och hjälp för buddhister Buddha, även kallad Shakyamuni, [a] Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama [1] (pali: Siddhattha Gotama) eller Gautama Buddha och på kinesiska: Fó eller Fú (佛、仏), är grundaren av buddhismen.Han sägs enligt traditionen ha levt i 80 år, men årtalet för hans död är omtvistat. Buddhisterna i Sri Lanka, Thailand, Myanmar och Kambodja placerar hans död vid år 543 f.Kr., medan. Att praktisera Buddhism är att gå den inre vägen - att själv förändra sina vanor, sitt beteende mot större medkänsla, allomfattande kärlek och därigenom lycka och upplysning. Enligt den buddhistiska läran saknar alla fenomen en självständig existens (nisvabhava) och uppstår p.g.a. beroenden (pratityasamutpada)

Buddhism Buddhismen instiftades genom den indiska prinsen Siddharta, Buddha, De anhöriga ska helst inte gråta för att undvika att den döde ska känna sorg och saknad och klamra sig fast vid livet. Det är vanligt att en munk sköter tvättning och svepning Stockholm Buddhist Vihara av Bhante Dhammaratana. Kathina är ett paliord som kan översättas med mäktig - kraftfull - stark. I buddhistiska sammanhang innebär ordet följande: 1. Under en tremånadersperiod med början i juli ägnar sig buddhistiska theravadamunkar världen över åt meditation men också åt lättare fysiska sysslor Buddhism. Buddhismen är en av världsreligionerna, men har ingen gud. Man ska dock avstå från att döda levande varelser. Som buddhist bör man undvika att stjäla eller ljuga. Man bör även avstå från alkohol och droger. Högtider & ceremonier. Inom buddhismen firar man särskilda händelser i Buddhas liv BUDDHISMENS SYN PÅ HÄLSA, SJUKDOM OCH DÖD SYNEN PÅ HÄLSA OCH SJUKDOM och död, kulturella yttringar, plats i samhället, med mera. Buddha anger följande som kärnan i sin lära: Att göra gott, att undvika allt ont, att rena sitt sinne, det är de upplystas lära.3 11 3 Buddhismens regler och budord är de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen, samtidigt som kristendomens regler är de tio budorden. Kristendomens och buddhismens budord är väldigt lika, då båda innehåller exempelvis att man inte ska döda eller ljuga

Efter Buddhas död spreds läran ut över hela Asien. Den påverkades av de kulturer den kom till och delades upp i olika riktningar. Theravada - de äldres väg - finns i nuvarande Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos, Kambodja och Vietnam. Mahayana - den stora farkosten - innefattar bl.a. Zen i Japan, Chan i Kina, Rena Landets buddhism sam Hjulet visar livscykeln med födelse, död och återfödelse, allt i ett kretslopp som snurrar runt i ett hjul. Återfödelse - samsara - är i sin tur ett kretslopp. Gällande buddhismens tankar och funderingar om detta kretslopp skiljer det sig från t.ex. kristen tro och hinduismen tankar om människans återfödelse

Sedan början av 70-talet har buddhismens djupgående synsätt och dess mängd av metoder inspirerat och fascinerat fler och fler människor i väst. Buddha undervisar om det absoluta och det betingade i tillvaron på ett sätt som gör att Buddhismen blir relevant för vårt dagliga liv och slutligen kommer man nå bestående lycka normal Buddhismen. Text 136506, v2 - Inmatad av TraXy; Upphovsrätt Traxy Av Traxy Kejsar Ashoka var den som verkligen fick fart på buddhismen efter Buddhas död.Han var en krigare innan han avsvor sig allt dödande och blev en hängiven buddhist, och spred icke-våldsbudskapet på stora stenpelare (som fortfarande finns kvar)

We are the Buddhist Community KTG - Karma Kagyu tradition in Sweden. Vi är buddistiska gemenskapen KTG, Karma Kagyutraditionen i Sverige Hinduism och Buddhism. Arbete som tar upp centrala begrepp från Hinduism och Buddhism. Hinduismen Sanatana Dharma/ den eviga lagen/(sanningen) Sanatana Dharma är vad hinduister kallar sin religion. Översätter man ordet betyder det ungefär den eviga läran eller det rätta sättet att leva Trots att högtiden handlar om död så går det inte ut på att man ska minnas under en dyster stämning. Buddha var en medmänniska, och hans död var precis som alla andras, men skillnaden är att Buddha hade nått till en punkt där han inte behövde återfödas utan istället blev upplyst, med andra ord kom till Nirvana Fördjupningsuppgift: Liv, Död och Meditation | Buddhismen. En kortare uppsats om buddhismen, med särskilt fokus på buddhismens syn på meningen med livet, Med ämnet buddhism så har jag valt att smala av ämnet till det jag tycker är intressant nämligen deras syn på livet

För andra betydelser, se Buddha (olika betydelser) eller Siddhartha (olika betydelser).. Buddha, även kallad Shakyamuni, [a] Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama [1] (pali: Siddhattha Gotama) eller Gautama Buddha och på kinesiska: Fó eller Fú (佛、仏), är grundaren av buddhismen.Han sägs enligt traditionen ha levt i 80 år, men årtalet för hans död är omtvistat Budddhistflaggan avser att symbolisera buddhismens speciella kännetecken. Hjulet är också symbol för samsãra, kretsloppet i födelse, död och återfödelse. De fyra ädla sanningarna Samsara . LOTUSBLOMMAN. Lotusen är inom buddhismen symbol för andlig utveckling Buddhism. Zen practice is said to lead to ego-death. Ego-death is also called great death, in contrast to the physical small death. According to Jin Y. Park, the ego death that Buddhism encourages makes an end to the usually-unconsciousness-and-automated quest to understand the sense-of-self as a thing, instead of as a process Denna sydliga form av buddhism finns i dag på Sri Lanka och i Sydöstasien. Endast tjugoåtta personer har blivit buddha, enligt denna riktning. MAHAYANA. En annan form av buddhism kallas Mahayana (den stora vagnen) eftersom det är lättare att nå frälsning här

1. Döda inte. Du ska aldrig ta en annan levande varelses liv. 2. Själ inte. Du ska aldrig ta något som inte tillhör dig. 3. Var inte otrogen. Du ska vara sann mot den du älskar. Slarva inte med din kropp och dina känslor. 4. Ljug inte. Tala alltid sanning och stå för det du gör. 5. Andvänd inte alkohol eller droger Buddhas födelsedag - Vesak - är buddhismens största högtid. Vesak firas över hela Sydostasien vid den första fullmånen i maj. Buddha föddes, dog och upplystes på denna dag. I TV-programmet får vi träffa Lyon, 11 år, och Sheena, 13 år. De är båda buddister och firar Vesak på Segels Torg i Stockholm

I donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor Religion Österländska religioner Buddhism. Buddhas liv Testa Studi. Hej! Du ser nu på en av våra många ålderdom och död i världen inser han att allt liv är lidande. Han vill inte lida och vill inte att någon annan ska lida heller, så han bestämmer sig för att lösa det här. Han lever som en svältande tiggarmunk. Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha.Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr. i Södra delen av Nepal, nuvarande Lumbini, Nepal.Den spreds sedan i östra Asien och kom att blandas med många kulturer och traditioner. I dag finns främst tre inriktningar inom buddhismen, med. Inte döda - Att inte döda eller skada andra levande varelser. Detta innefattar också känslan av hat mot andra levande varelser. Inte stjäla - Jordens resurser har inte givits till varje enskild människa. Buddhism: Plåga inte andra med det som pinar dig själv. En buddhist talar inte illa om de döda. Har man något otalt med en människa som dör, så går man till dennes begravning och reder ut det i ett tyst samtal med den avlidne. Tänder rökelse, ber om förlåtelse och skickar med en önskan om att den avlidnes själ får det bra

Buddhism - Wikipedi

En uppsats i Religionskunskap 1, där eleven redogör för buddhismen. Fokus ligger på buddhismens historia, grundare, synen på liv och död, ritualer, högtider samt heliga platser och skrifter. Vidare så jämförs buddhismen även med hinduismen och kristendomen Dessa fyra tankar ger oss därför grunden för att kunna meditera och praktisera Buddhism. Men om vi istället håller fast vid våra invanda värderingar kan vi inte undvika lidande. Om vi fortsätter att tänka att jag är min kropp och att dessa saker tillhör mig kommer vi att uppleva ålderdom, sjukdom, död och förluster som väldigt obehagliga De olika synsätten får konsekvenser för exempelvis vad vi anser är rätt eller fel (etiskt och moraliskt) vad gäller hur vi behandlar djur, miljö och vår syn på liv och död. Här får du ta del av några av de livsåsåkådningar utan Gud som finns

Buddhismen sammanfattning

Hur fungerar en buddhistisk begravning? - Begravningssidan

sjukdom, ålderdom och död är alla levande varelsers gemensamma 2. Lämnade palats och familj -rådfrågade hinduiska guruer och späkte sin kropp -fann ingen sanning 3. Jämförelse Hinduism/Buddhism (OBS! Theravadbuddhismen) Begrepp Hindism Buddhism (theravada Buddhismens riter och högtider kopplas ofta till händelser i Buddhas liv. Text+aktivitet om buddhismens riter för årskurs 7,8,

Buddhistisk begravning - med traditionella insla

Buddhism - en liten sammanfattning Inledning Buddhismen har sitt ursprung i Indien och grundades för ca 2500 år sedan. Den har mellan 230 och 500 miljoner anhängare, varav runt 15000 finns i Sverige. Främst hittar man buddhister i Sydostasien Buddhism-Högtider. Högtider är givetvis mycket viktiga i en andlig tradition och även så för budd-hismen. De är tillfällen då man kan samlas, i större antal, och känna det som förenar en och den positiva styrkan i denna gemenskap Hinduism Buddhism Kremeras vid död Kremeras vid död Nästan alla äktenskap arrangeras Nyår Puja: Gudtjänsten Gunia - En helig månad Meditation! söndag den 14 april 2013 Gemensamt för båda religionerna är att man kremeras vid sin död. Dock är det väldigt viktigt för en hindu att askan strös ut i havet. Men likheterna slutar. Kender du buddhismens vigtigste ritualer og højtider? Omfanget af buddhistiske ritualer er stort, men opdeles typisk i buddistisk status, årstider og rituelle overgange. Få en indføring i de mange forskellige ritualer i Østens store religion her

Buddhismen Religion SO-rumme

Buddhism. Hem Om sajten Lexikon Medlemmar Sök Kontakt Admin. Starta ny diskussion i Samsara, kretsloppet av födelse och död . Befrielsen , nirvana, förutsätter en djup insikt/förståelse om den betingade tillvarons otillfredsställande, obeständiga och illusoriska natur En buddhist förväntas leva ett ansvarsfullt liv, men vad innebär det? En buddhist förväntas leva med respekt för både medmänniskor och för naturen. Medkänsla ska prägla alla ens handlingar. Här är de grundläggande regler som ibland jämför med de tio budorden inom judendom och kristendom: Du får inte döda; Du får inte stjäl

Så ser världsreligionerna på livet efter döden SVT Nyhete

Play / Vad tror du på? - Barn frågar om buddhism

Leva som buddhist - Världsreligione

Buddhism 2012Liselott på Waldorf: BUDDHISM

Hur kan man donera organ eller vävnader efter sin död? Ditt beslut att donera organ kan rädda liv. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. 16 april, 2015 / av Begravningssidan. Hur man planerar sin egen begravning Buddhism. För en buddhist är döden ett tillfälle att återfödas. Tim Burtons film Beetlejuice handlar om ett par som nyss dött och som spökar i sitt gamla hem som fått nya ägare

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan religionerna

Fördjupning Buddhism Heliga platser Det finns många heliga platser dom flesta ligger i norra Indien där Buddha föddes och levde. Religionens heliga skrifter den döende och man försöker få den döda att finna harmoni. Buddhister begravs sällan utan oftast kremeras dom. Buddhister kremeras oftast i ett kloster Döden. Om den handlar den före detta buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblads andra Sommar. Och det är så klokt, så fyllt av visdom, och samtidigt så smärtsamt, så sprött och så.

Buddhistisk begravning Allt du behöver vet

Buddhism, död och begravning Fånga dagen, lev livet, gör bara det du vill göra, för imorgon kanske du inte längre finns. I allafall inte i samma kropp som du lever i nu. Det är en läxa jag lärt mig under min vistelse i Thailand. Var och varannan dag hör man talas om unga människor som dött i trafikolyckor eller sjukdomar Buddhismen utgår från Buddhas död och inträde i nirvana. Det beräknas ha skett omkring år 544 före vår tideräkning och det innebär att det enligt denna kalender är år 2558. Det finns också andra tideräkningar, bland annat i Kina och Tibet. Buddhistiska kalendrar baseras på månåret och har tolv månader med 29 eller 30 dagar

Buddha – Wikipedia

Efter döden - Alla världens religione

Text 29784, v1 . Siddharta Gautama levde troligtvis cirka 560-480 f. kr. och är hela buddhismens grundare. Buddha, som senare blev hans namn, föddes i en rik furstlig eller kunglig familj.Han uppväxt präglades av lyx och njutning, inte någongång tilläts han att gå utanför palatset.Hans far var var nämligen rädd att han skulle ta intryck av det lidande och den fattigdom han skulle möta Buddhismens sorgefärg är i Asien vitt, men i vissa traditioner även svart. I samband med döden är det viktigt att det är lugn och ro och man vill ogärna att den döendes sinnen avtrubbas med mediciner. Den döde placeras i en vanlig svensk kista och begravning sker i en lokal utan religiösa symboler. Altaret smyckas med blommor Är abort tillåtet inom hinduism, buddhism, judendomen och kristendomen? Tack på förhand. Visa hela frågan och svaret. Därför betraktas abort inte som att döda en människa. Inom kristendomen finns också många olika riktningar med stor variation mellan olika grupper om hur de ställer sig till abort Pris: 239 kr. inbunden, 2020. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Farväl till Buddha : en tibetanmunks avslöjande berättelse från insidan av buddhismen av Tenzin Lahkpa, Eugene Bach (ISBN 9789188927378) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Hinduism och buddhism pp

Världsreligionernas syn på döden och begravning Religion

Buddhism Religionsfroknarna

Buddhism:-Det är en icke-teistisk religion som omfattar traditionella värden av trosuppfattningar och läror som baseras på attributen av Siddhartha Gautama. Enligt buddhismen samsara är begreppen definerade som den ständigt återkommande cykeln av födelse och död som uppstår från vanliga människor Att inte döda eller orsaka någons död. 2. Att inte stjäla. 3. Att inte missbruka sexuella relationer. 4. Att inte ljuga. 5. Att inte använda alkohol, droger eller annat som påverkar sinnet . Genom undervisning, kunskap och meditation ökar ens motivation att acceptera och följa de här punkterna

21-09-2012 - Det var Andrea Winn, der fandt denne pin. Find (og gem) dine egne pins på Pinterest Efter Buddhas död Lärjungarna memorerade vad Buddha hade sagt och gjort men bestämde sig så småningom för att skriva ner sin mästares lära. Under den tid som följde uppstod dock många olika typer av buddhism och en viss osäkerhet rådde kring vilka skrifter som var äkta 08-01-2017 - Udforsk opslagstavlen Buddhism tilhørende Lindy Brogaard på Pinterest. Se flere idéer til Buddhisme, Tatoveringer, Død 5. Buddhismens tre tillflykter Människan = sammansättning av kropp, känslor och medvetande utan beständighet. Läran om icke-själ ( ) Vad är det då som återföds? _____ 6. Möjliga återfödelseformer Buddhismen tror på ett evigt kretslopp av liv, död och återfödelse för världar & människor. ( ) 7. Upplysninge

Livet efter döden enligt olika religioner - Dagen: en

Efter Buddhas död blev buddhismen en egen religion. Därefter spreds den snabbt över hela Indien, till Sri Lanka och slutligen till länderna i Sydostasien samt trakterna kring Himalaya. Buddhismens texter Tripitaka (sanskrit)/Tipitaki (pali) De tre korgarna: 1 Du får inte döda Skada varken dig själv eller andra . Du får inte stjäla Ta aldrig något olovandes. Du ska vara trogen Var trogen och missbruka inte sex . Du ska inte ljuga Använd dig inte av lögner, skvaller eller förtal. Du ska inte missbruka droger Missbruka inte alkohol och droger, då de orsakar slarv eller förlust av medvetande

och död låg han utanför dörren. 71. Den halte rider häst, den handen mist, blir herde, den döve duger i strid. Blind är bättre än att bränd vara; ej av någon nytta är liket. 72. En son är bättre, fastän sent född, sedan faderns levnad är liden. Sällan bautastenar man ser vid vägen, om ej frände över frände dem rest. 73 I Jesus - hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom - finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus Efter att buddha dött samlades munkar och skrev ner allt han hade sagt. Den är uppdelad i tre delar, vinaja (regler för munkar), sutta (läran legender och predikningar om buddhas liv), abbhidhamma (texter om hur läran ska tolkas). Levnadsregler För en buddhism finns viktiga regler som framförallt är etiska exempelvis: Respektera allt liv

De får inte döda eller skada andra varelser. Men ibland krockar det andliga fokuset med det politiska. Vad händer då? Buddhism. Buddhas liv Buddhas lära Buddhismens människosyn En buddhistmunks liv Hinayana och mahayana Den tibetanska buddhismen: Vajrayana Buddhismen i världen Buddhism i. Döende på flodens heliga banker tros frigöras från samsara, den ändlösa cykeln av död och återfödelse. Västerländsk buddhism är mer sekulär än den asiatiska . Fråga: Jämför! a) Ta fram det du anser är väsentliga skillnader mellan buddhismen och hinduismen 5- Skada eller döda något levande (som det också står ovan) Liv och död När en hindu dör begraver man inte kroppen utan kremerar den. Helst ska personen brännas på den första dagen, sedam sprids askan på den tredje dagen i en helig flod. Floden ska helst vara Ganges eftersom det är den heligaste floden av alla Dom första fyrahundra åren efter Buddhas död gjordes inga avbildningar av honom, även om det han lämnade efter sig tog sig i uttryck i olika symboler, som t ex lotusblommor, fotsteg eller dharmas hjul. Från: Buddhism, on the path to nirvana av Swati Chopra, bl.a Buddhism! 1. Buddhismen- Genom lidande till lycka 2. • Samsara - ändlöst kretslopp av födelse och död• Nirvana - målet för en buddhist . Harmoniskt och kreativt tillstånd. Där vinden inte blåser• Karuna - medlidande för allt levande• Maitri.

 • Maisie williams movies.
 • Namn på segel fullriggare.
 • Archimedes badkar tre.
 • Tieto trainee lön.
 • Irlands största flod.
 • Socialförsäkringsbalken sjukpenning.
 • Övergångsnippel r10 r15.
 • Sea doo spark toppfart.
 • Essells möbler ab.
 • Museo ferrari.
 • Högerkolon.
 • Världsrekord höjdhopp häst barbacka.
 • Sänggavel metall ikea.
 • Kalle anka online.
 • Köpa kommanditbolag.
 • Burner w10 mobile phone manual.
 • Aeon stick firmware.
 • Malacetic aural apotek.
 • Kapuzen laufshirt herren.
 • Rimlag recept.
 • Läsa svenska på distans.
 • Vattenfilter diskbänk.
 • Hugo och josefin bok handling.
 • Lag om terrorbrott.
 • Backafall text.
 • Generell ta plan.
 • Panerad torsk i ugn.
 • Fotbolls vm 2014 resultat.
 • Omvårdnad begrepp.
 • Prydnadsträd zon 5.
 • What to do in playa del carmen.
 • Self compassion mantra.
 • London i april.
 • Satans stjärna.
 • Norrlandskliniken öppettider.
 • Bordsskiva matbord.
 • Äppelrosor med smördeg.
 • Vad är fjärde dimensionen.
 • Actionfigurer sverige.
 • Litauen sprache.
 • Känd kör två bokstäver.