Home

Stadsbyggnadsnämnden stockholm protokoll

Bygg- och plantjänste

Nämndmöten. Läs handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Handlingar som visas: föredragningslistor; beslut och protokoll ; viss del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte bedömts innehålla känsliga personuppgifter Stadsbyggnadsnämnden Protokoll sutdrag Stadsbyggnads nämnden Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08 - 508 2 7 300 stadsbyggnadskontoret @stockholm.se stockholm.se Tid Torsdagen den 19 oktober 2017, kl. 16:05 - 16:35 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Torsdagen den 26 oktober 201 Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-15 GDPR-tvättad (26,31 MB) För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret. Ärenden på På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig

Samråd om Blackebergsbacken och Blackebergsvägen avslutat

Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12- GDPR tvättat (53,26 MB) För att se eventuella bilagor, klicka på diarienumret Remiss av Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 - remissvar. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Gemensamma (333,95 KB) §010 Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning Stockholms stads förtroendemannaregister. I förtroendemannaregistret hittar du alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser. Stockholms stads förtroendemannaregiste En viss del av Stockholms stads verksamheter drivs av kommunalt ägda bolag. De samordnas genom koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB. Datum, beslut, handlingar, protokoll och dagordningar för möten i nämnder och bolagsstyrelser finns i de flesta fall tillgängliga digitalt. Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida Kallelser och protokoll från stadsbyggnadsnämnden All publicering på hemsidan regleras av bland annat dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Vissa personuppgifter publiceras därför inte i samband med att kallelser, protokoll och handlingar görs tillgängliga på webbplatsen

Exploateringsnämnden (Protokoll ej publicerat) Trafiknämnden (Protokoll ej publicerat) Överförmyndarnämnden; 2020-11-04. Socialnämnden Tillståndsutskott (Protokoll ej publicerat) Stockholms Hamn AB (Protokoll ej publicerat) 2020-10-22. Avfallsnämnden (Protokoll ej publicerat) Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd; Stockholm Vatte Bygg- och plantjänsten Välkommen till bygg- och plantjänsten. Här hittar du information om gällande planer och pågående planarbete. Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar

Agenten bevakar dina intressen i politiken. Varje gång dina intresseområden berörs blir du notifierad. Läs me Guiden visar hur du loggar in på e-tjänsten och tar del av ritningar i byggärenden via Bygg- och plantjänsten på distans, det vill säga när du är någon annanstans än i Tekniska nämndhuset

Stadsbyggnadsnämnden Protokoll sutdrag Tid Torsdagen den

 1. Om den prövas i stadsbyggnadsnämnden beslutar politikerna om bygglov ska ges eller avslås. Den som har sökt bygglov och den som är sakägare kan överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar: om den som överklagat har rätt att klaga, om planen har hanterats på rätt sätt, själva.
 2. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen
 3. Gå till Stadsbyggnadsnämnden. Visa för datum (Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.) Ordförande 2020-01-01 -- 2020-12-31 Joakim Larsson (M) borgarråd, kommunfullm Stadshuset 105 35 STOCKHOLM Telefon: 508 29 077 E-post: joakim.larsson@stockholm.se Visa alla uppdrag: Vice ordförande 2020-01-01.
 4. ggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08 - 508 2 7 300 stadsbyggnadskontoret @stockholm.se stockholm.se Tid Onsdagen den 29 augusti 2018, kl. 16:00 - 16:45 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fle

Protokoll skickas till byggherre och kontrollansvarig. Dessa ansvarar för att övriga berörda får del av protokollet. Godkänt dokument - Mattias Larsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-29, Dnr 2019-02393Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-01, Dnr 2019-1379 Stadsbyggnadsnämnden s föredragningslistor och protokoll - Eskilstuna kommun - Ingen beskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kontaktperson: Therése Olofsson Handlingar för pågående stadsbyggnadsprojekt. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott Kontaktpersoner: Therése Olofsson. Natur- och trafiknämnden (handlingar efter 2019-10-22) Handlingar fram till 2019-10-22 (ersatte tekniska nämnden fr.o.m. 150101 STOCKHOLM E-post: erik.slottner@stockholm.se Visa alla uppdrag: Vice ordförande 2020-01-01 -- 2020-12-31 Mirja Räihä (S) undersköterska, kommunfullm Mobil: 073-5553074 E-post: mirja.raiha@stockholm.se Visa alla uppdrag: Ledamot 2020-01-01 -- 2020-12-31 Yvonne Fernell-Ingelström (M) socionom, kommunfullm Mobil: 0725-666 897 E-post: yvonne. pdf, 203 KB Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-12-19 pdf, 737 KB SBN 2018-11-21 pdf, 194 KB Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-10-24 pdf, 324 KB Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-09-26 pdf, 353 KB Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-08-29 pdf, 222 KB Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-06-20 pdf, 275 KB Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-23 pdf, 256 KB. Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation) Stockholms Konserthusstiftelse Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m

Bygg- och plantjänsten - etjanster

I diarierna finns handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är inkomna, upprättade (skapade) eller som har skickats. Du kan även hitta handlingar i stadsarkivet. Justerade protokoll hittar du på kommunens anslagstavla. Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att läsa handlingar som finns hos kommunen Telefon: 08-541 708 00 E-post: kansliet@vaxholm.se Organisationsnummer: 21 20 00-2908 Besöksadress: Eriksövägen 27 Postadress: 185 83 Vaxholm Öppettider: 8.00-16.00 Login för anställd Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll för Stadsbyggnadsnämndens möten. Klicka på datumen för att få fram handlingarna som hör till det mötet. Handlingar och protokoll som innehåller personuppgifter publiceras inte. Kontakta kommunen för att ta del av dessa handlingar Protokoll stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-07, § 264. Skrivelse från stadsbyggnadskontorets byggavdelning, 2009-10-06. Föreläggande från Länsrätten i Västernorrlands län 2009-09-24, med. bilagor. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande. Stadsbyggnadsnämnden. Dnr LOV 09/758. Sammanträdesprotokoll

Bygg- och plantjänsten - Stockholm

Kommunstyrelsen Protokoll nr 10 2019-05-29 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 29 maj 2019 Stockholm KS 2019/659 Beslut Anmälan om svar på remissen godkänns. Stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår. Stockholms stads förtroendemannaregister Tillbaka till förstasidan. Björn Ljung (L) affärsutvecklingschef, kommunfullm Valkrets: Bromma-Kungsholmen Plats i Stadsbyggnadsnämnden Ledamot (L) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade Ersättare (L) Kommunstyrelse

Stadsbyggnadsnämnden Protokoll sutdrag Stadsbyggnads nämnden Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08 - 508 2 7 300 stadsbyggnadskontoret @stockholm.se stockholm.se Tid Torsdagen den 6 april 2017, kl. 16.05 - 16.20, ajournering kl. 16.15 - 16.17 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2019. Det innebär att planarbetet påbörjas. Samråd , som innebär att ett förslag till utveckling av området visas och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, beräknas preliminärt äga rum i september 2021

Video: Stadsbyggnadskontoret - Stockholms sta

E-post foretag.bygglov@stockholm.se Rådgivning om bygglov - privatpersoner och bostadsrättsföreningar. måndag 13.00-15.00 torsdag 09.00-11.00. Telefon Telefon 08-508 27 330 E-post E-post stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se Stäng Favoriter. Här. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer Stadsbyggnadsnämnden Protokoll sutdrag Stadsbyggnads nämnden Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08 - 508 2 7 300 stadsbyggnad skontoret @stockholm.se stockholm.se Tid Torsdagen den 24 november 2016, kl. 16:10 - 17:05 Plats Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Justerat Torsdagen den 24 november 201

Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskott Protokoll 4 (31) Sammanträdesdatum 2016-04-06 ANSLAG/BEVIS Justeringen av stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskotts protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. Beslutande organ Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskot Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala

Facknämnder - Stockholms sta

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 21 juni. För samtliga beslut, se protokollet Stadsbyggnadsnämnden. Sammanträdeshandlingar och protokoll Tidigare år Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Valnämnden Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Äldreomsorgsnämnden Överförmyndarnämnden Nämnddokumen

STADSBYGGNADSNÄMNDEN PROTOKOLL 2020-09-15 Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag Stadsbyggnadsnämnden 121- 133,135 2020-09-15 2020-09-22 Överklagandetiden går ut SÖRAB-kommunerna och Stockholms stad, har tagit fram ett förslag på gemensam avfallsplan Protokoll är namnet på det dokument som beskriver vad som hänt på ett sammanträde, det vill säga vad som beslutats och vad för information som kommit de närvarande tillhanda. Senast 14 dagar efter det att ett sammanträde ägt rum ska protokollet vara justerat och därefter anslås det på kommunens anslagstavla

STADSBYGGNADSNÄMNDEN PROTOKOLL 2020-04-21 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Övriga deltagare Paragrafer Justering 3ekreterare Stockholms län beskriver Täby kommuns och TFAB:s syn på de anmälda vattenverksamheterna Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 12 december 2019. 20 februari 2020 togs beslut om genomförande. Detaljplanen antogs vid kommunfullmäktiges möte den 25 maj 2020. Ta del av föredragningslista och protokoll, Kommunfullmäktige 25 maj 2020. (punkt 30 på föredragningslistan) Detaljplanen har blivit överklagad till Mark- och miljödomstolen

Nämnder och bolagsstyrelser - Stockholms sta

 1. Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har hand om ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar
 2. Förtroendevalda i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Protokoll och beslutsunderlag. Sammanträdesdagar. Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden (PDF-dokument, 98 kB) Natur- och trafiknämnden Natur- och trafiknämnden ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och naturmark
 3. Kommunfullmäktige Protokoll nr 17 2019-12-20 § 4 Nr 2018:18 av Emilia Bjuggren (S) till borgarrådet Karin Ernlund (C) om matchningen på Stockholms arbetsmarknad KS 2018/1803 Interpellationen Borgarrådet Bjuggren (S) har ställt en interpellation om matchningen på Stockholms arbetsmarknad
 4. VID STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH EXPLOATERINGSNÄMNDEN PROTOKOLL 2/2012 Tisdagen den 21 februari 2012 www.stockholm.se Tid kl 13.30 -16.30 Plats Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset Justerat Ingrid Dalén Jan Lamby Närvarande Ledamöter: Ingrid Dalén (HSO/FUB), ordföranden Jan Lamby (HSO/HRF), vice ordföranden Anna Hansson (HSO/R
 5. Söker du tidigare handlingar och protokoll? Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning. Sammanträdesdagar 2020. Alla sammanträdesdagar för samtliga nämnder hittar.
 6. Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag
 7. Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-20 . Beslutande organ Dokumenttyp Sida Stadsbyggnadsnämnden Protokoll 2 (2) Sammanträdesdatum 2017-09-20 Plats och tid Hotell Winn, Rudsjöterrassen 3 Onsdag 2017-09-20, kl. 18.00-20.30 Beslutande Göran Svensson, ordförande (S) Lea Fernquist, 1.

Kallelser och protokoll från stadsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL . P 11172-18, P 7773-19, P 1876-20, P 2477-20 Mark- och miljööverdomstolen P S, Bostadsrättsföreningen Antennen och Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har i huvudsak anfört följande till stöd för ansökan: Stadsbyggnadsnämnden har varit skyldig att skicka ett meddelande till dem enligt 9 kap. 41 b § PBL Protokoll Sammanträdestid 2020-09-23 kl. 09:00-15:40 Plats Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033 Stadsbyggnadsnämnden godkänner med revidering på sid 3 skrivelsen Budgetskrivelse 2021 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. Yrkanden Mikael Andersson (V). Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskott Protokoll 4 (46) Sammanträdesdatum 2018-01-24 ANSLAG/BEVIS Justeringen av stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskotts protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. Beslutande organ Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskot Miljö-och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. Beskrivning av ärendet Planchef Gertrud Richter informerar om miljö-och stadsbyggnadsförvaltningens detaljplaner. Ordförande Kenny Hansson informerar om lantmäteriförrättning som skett på Sjörröds gård och att detta protokoll skickas ut till nämnden för kännedom Protokoll och nämndshandlingar. Här hittar du stadsbyggnadsnämndens nämndshandlingar, det vill säga föredragningslistor och protokoll. Stadsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll. Protokoll och nämndshandlingar. Protokoll & föredragningslistor före 2016; Kontakta os

protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. Beslutande organ Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-25 Datum då anslaget sätts upp 2017-02-02 Datum då anslaget tas ned 2017-02-24 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterare Underskrift Ulrika. VID STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH EXPLOATERINGSNÄMNDEN PROTOKOLL 6/2012 Måndagen den 18 juni 2012 www.stockholm.se Tid kl 13.30 -16.30 Plats Jungska rummet, Tekniska Nämndhuset Justerat Jan Lamby Lasse Persson Närvarande Ledamöter: Jan Lamby (HSO/HRF), vice ordföranden Anna Hansson (HSO/R) Göran Gustafson(SRF) Berit Hinderson (HSO/FHLIS VID STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH EXPLOATERINGSNÄMNDEN PROTOKOLL 6/2013 Dnr SbN 2013-01281 Dnr E2013-005-00036 Tid www.stockholm.se Måndagen den 19 augusti 2013 kl 13.30 - 16.05 Plats Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset Justerat Ingrid Dalén Lasse Persson Närvarande Ledamöter: Ingrid Dalén (HSO/FUB), ordföranden Göran Gustafson (SRF) §§ 1- Stockholms namnberedning (formellt Stadsbyggnadsnämndens namnberedning och ofta förkortat till NB) är Stockholms stads beredande organ för namngivning. Namnberedningen utarbetar och föreslår på stadsbyggnadsnämndens uppdrag nya eller förändrade namn på gator, allmänna platser, kvarter, stadsdelar, större kommunala byggnadsverk och tunnelbanestationer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden, 2020-08-27 Anslaget sätts upp 2020-09-03 Anslaget tas ner 2020-09-25 Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen, Värja Hedén (S) justera stadsbyggnadsnämndens protokoll. 2. Justering sker den 20 februari 2019. § 21 Anmälan om delegationsbeslut SBN-2019-27 Beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av de redovisade delegationsbesluten. Beslutsunderlag Delegation Bostadsanpassning Delegation Bygglo Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskott Protokoll 4 (28) Sammanträdesdatum 2015-11-04 ANSLAG/BEVIS Justeringen av stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskotts protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. Beslutande organ Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskot Här kan du ta del av handlingar från stadsbyggnadsnämndens sammanträden från och med november 2009 beslut och protokoll, På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig Möten, handlingar och protokoll Här hittar du protokoll och kallelser från kommunfullmäktige, nämnder, kommittéer och råd. Mötesdatum för 2020 hittar du i flikarna nedan

Insyn Sverige - STOCKHOLM

 1. Stadsbyggnadsnämnden Protokoll 18 (46) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Justerare Utdragsbestyrkande Underlag för beslut - Medborgarförslag, daterat 2017-04-05. Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget och anser därmed medborgarförslaget besvarat
 2. Längst ner på sidan kan du söka efter kallelser, handlingar och protokoll från nedanstående instanser från 2017-01-01 och framåt.. Det du finner är: Kallelser till sammanträden i kommunens nämnder, styrelser och fullmäktige. Protokoll när de är justerade, vill säga när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande
 3. protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. Beslutande organ Stadsbyggnadsnämndens trafik-och arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-05-31 Datum då anslaget sätts upp 2017-06-08 Datum då anslaget tas ned 2017-06-30 Förvaringsplats för protokollet Nämndsekreterare Underskrift Ulrika.
 4. Stadsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2019-06-18 Sida 2(91) Justerandes sign Utdragsbestyrkande Ersättare Bengt Nilsson (SD) §§95-102, 104-120 Närvarande Marianne Hagman, förvaltningschef tjänstepersoner Per Silvervret Boberg, nämndsekreterare Johan Örn, tf. planchef, §§102-10
 5. Stadsbyggnadsnämnden beslutar stadsbyggnadsnämndens protokoll avseende §§ 352-371 samt §§ 374-383 från den 18 oktober att utse Tomas Pettersson (M) att tillsammans med ordföranden Märta Stenevi (MP) justera 2018. Justering sker den 25 oktober 2018, samt stadsbyggnadsnämndens protokoll avseende §§ 372-373 från den 18 oktober 2018

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ett nytt protokoll från senaste mötet för Malmö kommun / Stadsbyggnadsnämnden finns nu tillgängligt. Länken nedan tar dig direkt till protokollet. Region Stockholm (104 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20, omedelbart justerade §§ 222, 252, 254, 266.pdf Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16_.pdf Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-17.pd

Exploateringsnämnden - Insynsverige

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden, 2020-05-13 Anslaget sätts upp 2020-05-20 Anslaget tas ner 2020-06-09 Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen, Värja b) Handikapprådets protokoll nr 2/2008 fört vid sammanträde den 17 april 2008. c) Månadsrapport för kulturförvaltningen - juli 2008 Dnr: 003/3381/2008. BILAGA B (§ 169/2008) Till kulturnämnden. Skrivelse om Stockholms framtid som levande jazzstad . Stockholm har länge haft namn om sig att vara en framstående jazzstad Miljö-och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-16 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Miljö-och stadsbyggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-17 Datum då anslaget tas ned: 2019-11-14 Förvaringsplats för protokollet: Miljö-och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift Miljö-och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-26 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Miljö-och stadsbyggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp: 2020-02-27 Datum då anslaget tas ned: 2020-03-26 F örvaringsplats för protokollet: Miljö-och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift

Stadsbyggnadsprocessen - Stockholm växe

 1. Ett nytt protokoll från senaste mötet för Stockholms kommun / Kommunstyrelsen finns nu Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen. 2. Ärendet justeras Transportstyrelsen har begärt en komplettering i ärende TSL 2019-6538 om inrättande av Stockholm City Heliport
 2. STADSBYGGNADSNÄMNDEN § 155 PROTOKOLL 2018-10-16 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning Stadsbyggnadsnämnden utser Janne Boman (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 23 oktober 2018. Beslut Nämnden godkänner protokolljusterare och dagordning. ordf.sign. just.sign
 3. Stadsbyggnadskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad.Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden. [1] Stadsbyggnadskontoret leds av dess stadsbyggnadsdirektör, och stadsbyggnadsnämnden leds av stadsbyggnadsborgarråde
 4. Pågående planarbete. https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/sok-via-karta zooma in och klicka på = planfråga i vänstra spalten.

Blackebergsvägen ligger mellan Södra Ängby och Blackeberg. Utvecklingen av området ligger i linje med Stockholms Översiktsplan vars inriktning är att koppla samman stadens delar och främja en levande stadsmiljö. Stadsbyggnadsnämnden har lyft fram behovet av en helhetsbild för området och påbörjade ett programarbete under 2011 En stor del av innehållet i byggnadsnämndens protokoll omfattar personuppgifter och kan inte publiceras digitalt på grund av gällande dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta hur byggnadsnämnden har beslutat i olika ärenden är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt, telefon 0340-880 00 stockholm.se går inte att besöka just nu. Gå till Twitter » Gå till vårt pressrum

 • Nonstopnews oldenburg.
 • Arriva täby.
 • Jättegryta linköping.
 • Alter hund befall mit maden.
 • Wann kommt schlag den henssler 2018.
 • Solos reisen.
 • Så blev livet efter skilsmässan.
 • Hyundai ix35 fuel cell.
 • Høyre politiker.
 • Koncentriska cirklar.
 • Skidresor sverige sista minuten.
 • Calculate median.
 • Dreadnought definition.
 • Philips tv update problem.
 • Hochglanz oder matt möbel.
 • Stellenbeschreibung ergotherapie geriatrie.
 • Yrka.
 • Möblierte 1 zimmer wohnung hamburg harburg.
 • Byggmax stockholm.
 • Determinationskoefficienten.
 • Veteran sm friidrott 2017 karlskrona resultat.
 • Hyundai ix35 fuel cell.
 • Mechanic resurrection stream.
 • Popocatepetl.
 • Studium mit zukunft und gutem gehalt.
 • Victoria dale.
 • Potatisbröd recept.
 • Bebis kall panna.
 • Vem uppfann väggklockan.
 • Sympatia plus logowanie.
 • Liknar balja.
 • Fujifilm instax mini rosa.
 • Är det bra med värme vid inflammation.
 • Värmevallningar ej klimakteriet.
 • Dans jönköping barn.
 • Byta huvudsäkring själv.
 • Finsk designer eero.
 • Sidhuvud word endast på första sidan.
 • Stupidity is doing the same thing and expecting different results.
 • Http paint net download.
 • Chlamydien ansteckung toilette.